START

#StemPW

STOP SPEKULANTERNE!

 

Hvidvask, fusk med udbytteskat, skattely og skruppelløs spekulation skal stoppe. Jeg vil:


• Opsplitte banker, der er for store
• Stoppe kapitalskattens ræs mod bunden
• Have Danmark med i en europæisk finansskat

PETER WESTERMANN

KANDIDAT TIL

EUROPAPARLAMENTET

FOR SF

KLODEN KALDER!


Klimaet kræver hurtig handling. Jeg vil:

• Gøre landbrugsstøtten grøn
• Lade forureneren betale for sprøjtegift
og klimagas
• Naturfrede en tredjedel af landareal

FOREBYG FLYGTNINGEKRISER!


Flygtninges farefulde færd skal forebygges. Jeg vil:

• Skabe en solidarisk fordeling af flygtninge i EU
• Gøre asylsøgning mulig i nærområder
• Støtte en Marshall-plan for Mellemøsten og Nordafrika

KAPITAL, KLIMA OG KONFLIKTER KENDER INGEN GRÆNSER.

VORES SVAR ER DEMOKRATI OG SOLIDARITET