MÆRKESAGER

#StemPW

12,7 milliarder kroner. Stjålet op af den danske statskasse. Og 400 milliarder kroner fra en række andre EU-lande. En stribe af europæiske banker har hjulpet banditter i habitter med dette tricktyveri via uberettiget refusion af udbytteskat. Gement tyveri af penge, der kunne være gået til bedre velfærd og mere natur.


Samtidig forsvinder milliarder i skattely. Organiserede kriminelle og undertrykkende forbryderregimer vasker deres penge gennem vores største bank. Finanskrisen viste os, at det er farligt, når en bank er ”for fed til at gå ned”. Hvis staten er nødt til at redde selv de banker, der bedriver den mest skruppelløse spekulation, kommer vi ikke fri af nye kriser.

Vi skal bremse spekulationen. Vi skal have en europæisk finansskat, som Danmark også skal nyde gavn af. EU-kommissionen foreslog allerede i 2011 en skat på børshandler på bare 0,1 %. Det vil bremse den mest aggressive, kortsigtede spekulation og føre værdierne tilbage til velfærden.


I Europa-Parlamentet vil jeg ændre systemet, så vi ikke igen bliver ofre for nye forbrydelser mod samfundsøkonomien. Banker, der er for fede, skal trimmes eller splittes op, så staten ikke bliver deres gidsel igen.


I Folketinget har skiftende blå ministre været fodslæbende og kun ment at finansforbrydere ”skulle skamme sig”. SF’s finansordfører Lisbeth Bech Poulsen har bidt de blå i haserne og presset på, så der nu er stammet op på straffen og sikret bedre beskyttelse for whistleblowere. Sammen har Lisbeth og jeg skrevet bogen Oprør for fremtiden. Bogen indeholder et opråb om politisk handling, der kan tøjle spekulanter – i Danmark, EU og verden.

Som Obama sagde: ”Vi er den første generation, der mærker klimaforandringerne – og den sidste, der kan gøre noget ved dem.” Vores børn og børnebørn skal ikke betale for fortidens forurening.


Der er mange politikere med en kulsort politik i Europa-Parlamentet. Dem vil jeg give kamp til stregen, for kloden kræver handling! SF er Danmarks grønne parti i Europa. Vi sidder i den grønne gruppe i Europa-Parlamentet og kæmper med vores venner på venstrefløjen for et grønnere miljø og et renere klima.


Antallet af dyre- og plantearter er raslet ned og vil fortsætte med det længe endnu, hvis ikke vi hurtigt retter op. Vild natur er en forudsætning for at redde dyr og planter.
Den danske selvforståelse er, at vi er i den grønne førertrøje. Det er desværre ikke helt rigtigt. Siden Naturbeskyttelsesloven blev indført, er Danmarks naturareal faktisk faldet.


I 2015 opnåede Danmark en pinlig sidsteplads i EU, da kun 8 % af landet var beskyttet Natura 2000-areal. Slovenien toppede med 38 %. Jeg vil arbejde for, at mindst en tredjedel af et land er fredet natur, så biodiversiteten øges, og der skal beskyttes og rejses skov til at binde CO2.

CO2-udledningerne skal bremses hårdt og hurtigt. Jeg vil kæmpe for et mere konsekvent og kraftfuldt system end de nuværende kvoter. En CO2-afgift på 50 euro pr. ton vil virke bedre.


Togfonden, som SF kæmpede igennem i 2013, og dens investeringer i elektrificering og højhastighed skal fortsættes, og Danmark skal tilsluttes europæiske højhastighedstogforbindelser.


Lars Løkke Rasmussen talte i november i Europa-Parlamentet, hvor han fortalte om sin ambition om 1 million elbiler i 2030. Han glemte bare at nævne, at han kun har fundet penge til ca. ét tusind flere elbiler. Varm luft og ren grønvask. Jeg vil trykke den grønne speeder i bund, så biler med udstødning bliver udstødt fra markedet inden for ti år.

Giftfri natur!


Jeg vil arbejde for at EU’s landbrugsstøtte beskæres og ændres, så der kun udbetales støtte til at udlægge arealer til vild natur, omlægge til økologi og miljømæssigt bæredygtig landbrugsdrift.


I grundvandet ser vi for tiden en række sager om pesticidforurening. Rent vand er ved at blive en knap ressource i verden, og vi skal værne om vores rene postevand, der ikke behøver kemisk rensning på vandværkerne. Derfor skal vi forbyde sprøjtegift der, hvor vi indvinder vandet. I dag er det ikke muligt at undersøge vores grundvand for alle de potentielle pesticider, som findes i vandet. Derfor har SF’s miljøordfører Trine Torp bedt om, at man finder penge til en total undersøgelse af grundvandet.

KAPITAL, KLIMA OG KONFLIKTER KENDER INGEN GRÆNSER.

VORES SVAR ER DEMOKRATI OG SOLIDARITET